Нікополь Комунальний дошкільний навчальний заклад № 26 «Росточок» музично-естетичного профілю

   

Звіт керівника

 

 

ЗВІТ

директора КЗДО №26 «Росточок»

Білан Алли Олександрівни

 

 

              Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178 та на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів перед колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 2. Вибір лічильної комісії.
 3. Звіт завідувач.
 4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 5. Таємне голосування.

Присутні:

 • колектив закладу;
 • батьківський комітет;
 • батьки закладу.

 

 

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

Дніпропетровська область

м. Нікополь

вул. Б. Мозолевського 25-в

 

 

 

 

 

Засновником дошкільного навчального закладу є Нікопольська міська рада.

 • Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи – 10,5 годин; 12 годин; з 06.30-18.30 год.
 • У дошкільному навчальному закладі працює 28 працівників, з них:

педагогів – 9 (з вищою освітою – 5, з середньою спеціальною – 4), 2 асистента-вихователя в інклюзивних групах; медичного персоналу – 1, технічного персоналу – 16 працівників.

Кваліфікаційний рівень педагогів:

 • вища категорія – 1
 • І кваліфікаційна категорія -4
 • спеціаліст – 6

Заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003р. №1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та коментарем до нього.

Головна мета закладу:

 1. Робота з обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»
 2. Створювати умови в дошкільному навчальному закладі для формування  основ національної самосвідомості, почуття любові до України через успадкування духовних і культурних надбань українського народу..    
 3. Забезпечити розвиток творчих здібностей засобами музично- естетичного виховання дошкільників.

Основні завдання:

 • Зосередити увагу всього педагогічного колективу на розвиток психофізичного потенціалу кожної дитини.
 • Продовжувати роботу по розвитку музично-естетичних  здібностей дітей в процесі навчання та виховання дітей.
 • Створення умов та вжиття заходів щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

 

 

 

Організація методичної роботи дошкільного закладу регламентується річним планом.

 • Планування здійснюється за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт».                    Інструктивно-методичний лист МОН України від 03.07.2009р.

№1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».

 • Інструктивно-методичний лист МОН України від 20.10.2016 р. №1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах.» Лист МОН України від 02.09.2016р. №1/9 -454
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах.» Лист МОН України від 02.0.2016р. №1/9 -456.
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання  у дошкільних навчальних закладах.» Лист МОН України від 25.07.2016р. №1/9 -396.
 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затвердженим в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за №563/28693

Методична робота закладу:

 • Розвиток зв’язного мовлення малюків.
 • Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дитини дошкільного віку.
 • Особливості гендерної соціалізації в ігровій діяльності дошкільників.
 • Формування у дітей математичних уявлень: множина, величина, форма, колір.
 • Уявний світ дітей.
 • Екологічна культура та народні природознавчі традиції.

 

Семінари-практикуми:

«Мудрість батьківської любові»

Мета: поглиблювати знання батьків про емоційний світ дитини, способи вираження любові до неї. Спонукати до виявлення своїх почуттів до малюка, формувати прагнення більше спілкуватися з ним з метою збереження емоційного комфорту.

          Постійно проводилися колективні перегляди занять по групам впродовж всього навчального року:

 • Інтегроване заняття  «В гостях у бабусі» (молодший дошкільний вік).
 • Інтегроване заняття «Ми нащадки запорізьких козаків – легенди та міфи» (старший дошкільний вік).
 • Інтегроване заняття «Сім’я журавлина на крилах весну підіймає»  (середній дошкільний вік).
 • Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвих завдань «Закривай міцніше кран, щоб не витік океан»(старший дошкільний вік).
 • Інтегроване заняття  «Навіщо треба рахувати» (старший дошкільний вік).
 • Вечір творчості Т.Г. Шевченка  «І мене в сім’ї великій.. » (середній дошкільний вік).
 • Інтегроване заняття «Твоя країна – Україна, і ти її громадянин» (старший дошкільний вік)

На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації з таких питань:

 1. Рідний край знати – народ шанувати.
 2. Роль родини у вихованні моральних почуттів.
 3. Виховання природничо – екологічної культури в творчій спадщині В.О. Сухомлинського.
 4. Взаємовідносини дошкільників у грі.
 5. Морально – духовне виховання дошкільників.
 6. Теоретичні і практичні аспекти розвитку театралізованої гри.
 7. Як вдома розвивати здібності дитини?
 8. Розвиток основ художньо-естетичної культури дітей засобами живопису
 9. Правила взаємодії із сучасними дітьми.
 10. Коли у дитини свято.
 11. Прояви шкільної дезаптації.
 12. Музична казкотерапія, як напрям практичної психології.
 13. Тренінг як засіб психологічної допомоги вихователям.
 14. Спортивні ігри і вправи – ефективний засіб фізичного виховання дошкільників.
 15. Здоровий випускник дитсадка –успішний школярик.

З метою забезпечення ефективності навчально-виховного процесу під час навчання дітей вихователі постійно поповнюють групи новим наочним дидактичним матеріалом, посібниками, виготовляють цікаві дидактичні ігри своїми руками. Це сприяє покращенню змісту занять, підвищенню рівня знань дітей, розвитку логічного мислення в групах старшого дошкільного віку та сенсорному розвитку молодших дошкільників.

 

Аналіз медичної роботи.

          Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Санітарно-гігієнічні умови дошкільного закладу відповідають вимогам.

В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

 • контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;
 • здійснюється щоденний огляд дітей  при прийомі дітей у заклад;
 • проводяться антропометричні виміри;
 • здійснюється система за гартувальних заходів відповідно до вікового рівня.

   Контроль:

 • за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів;
 • контроль за якістю приготовленої їжі та ведення відповідно до вимог бракеражного журналу;
 • контроль за закладкою продуктів;
 • контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються;
 • за якістю та вітамінізацією харчування дітей (постійне виконання включення у меню фруктів, овочів);
 • контроль за навантаженням на заняттях з фізкультури і гігієнічними умовами проведення всього навчально-виховного процесу;
 • за станом захворюваності дітей;
 • за організацією та проведенням різних оздоровчих процедур.

У закладі постійно проводяться загартувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться «Дні здоров’я», спортивні свята та розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультурні хвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

 

 

Організація харчування.

      Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням 2-х тижневого затвердженого меню та технологічними картами.

       Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в міській СЕС на постачання продуктів в заклад. Продукти харчування надходять разом з сертифікатами якості та висновками сан епідемічної експертизи.

        З боку завідувача та медичних працівників закладу протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

       Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

       З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

       Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальна робота серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидкого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитсадка.

           З метою морального стимулювання, кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджені грамотами та подяками.

           Згідно з існуючими законодавчими актами та Положенням про щорічну грошову винагороду, працівники дошкільного закладу отримують щомісячно 20% від посадового окладу за престижність та напруженість праці.При наданні щорічної відпустки працівники (педагоги, медичні працівники) отримують матеріальну допомогу на оздоровлення.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

             У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій,

Звітування про залучені та витрачені благодійні внески батьків в кожній групі.

             Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться Дні відкритих дверей, батьківські збори, консультації.

         

         Особливо відмітити потрібно такі родини: Клещенко, Євтушенко.

Слід також відмітити батьків всіх груп за участь в проведенні акцій «Ялиночка – зелена гілочка», «Первоцвіти», «Яйце-райце» та інші.

 

                                       Стан дитячого травматизму.

            Одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, крім навчання та виховання дитини, є відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад – збереження життя, фізичного та психічного здоров’я вихованців.

           З цією метою у нашому закладі проводиться робота.

Перш за все колективом дошкільного навчального закладу докладаються зусилля, щоб умови знаходження дітей у закладі відповідали встановленим нормативам та вимогам.  Для цього проводиться робота з вихователями щодо дотримання вимог, які насамперед викладені у їхніх посадових інструкціях. На жаль, поки ще зустрічаються поодинокі випадки, коли вихователі не в повному обсязі виконують свої обов’язки, що призводить до ушкоджень дітей, до конфліктних ситуацій з батьками, до порушень режиму роботи закладу тощо. Всі ці випадки не проходять поза увагою адміністрації і знаходять відображення в управлінських рішеннях, які приймаються по дошкільному закладі.

             Одним із напрямків створення безпечних умов для дітей – це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально-виховного процесу.

            З цією метою у дитсадку передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованої діяльності. Один раз на півріччя проводяться тематичні Тижні безпеки дитини, під час яких у кожній групі проводиться цілий ряд заходів. Аналіз матеріалів тематичних тижнів свідчить про те, що якість і змістовність заходів за останній час значно покращилися, так як вихователі використовують у своїй роботі багато цікавого наочного матеріалу. Проводиться робота з підготовки комплектів бесід, сюжетно-рольових ігор з цієї тематики.

              За звітній період випадків травмування дітей в дошкільному навчальному закладі не було.