Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№26 "Росточок" музично естетичного профілю

   

Методична робота

        

Вся діяльність педагогічного колективу спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій, новітніх методик.

З метою забезпечення якості навчально-виховного процесу в ДНЗ використовуються традиційні та нетрадиційні форми організації навчання педагогічного колективу:
 • педагогічні ради,
 • семінари - практикуми,
 • медико-педагогічні наради,
 • творчі звіти педагогів,
 • майстер-класи,
 • педагогічні консиліуми,
 • круглий стіл,
 • ділові ігри,
 • вікторини,
 • дискусії,
 • медико-психологічні консиліуми,
 • тренінги,
 • консультації.
В основі роботи з педкадрами лежить диференційний підхід, професійні запити та потреби педагогів.Робота, яка проводиться методичною радою сприяє підвищенню кваліфікаційного та освітнього рівня педагогів.
 

 

 

особливості планування освітньої роботи на                       літній період.

           

Не встигли ми вдосталь порадіти весні, як уже на порозі літо. Літній оздоровчий період у дошкільному закладі – це не лише ігри, розваги та цікаве дозвілля, а й закріплення отриманих знань у різних видах дитячої діяльності, загартування та зміцнення здоров’я вихованців. Щоб ефективно розв’язати намічені на літо освітні й оздоровчі завдання, педагогам необхідно правильно спланувати свою діяльність.

    Літо є найсприятливішим періодом для зміцнення здоров’я, загартування та всебічного розвитку дітей. Від того, наскільки змістовно та правильно буде організоване дитяче буття у цей період, залежатиме успішність та ефективність відпочинку маленьких вихованців.У літні місяці перед дошкільним навчальним закладом ставиться важлива мета – створити умови для забезпечення оздоровлення, збереження життя дітей та подальшого формування їхньої життєвої компетентності. З огляду на це всі працівники дошкільного закладу мають спрямовувати зусилля на розв’язання важливих завдань.

 

оздоровчі завдання:

- дотримуватися розпорядку дня, враховуючи чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, забезпечувати  максимальне перебування на свіжому повітрі, відповідну тривалість сну для дітей певного віку тощо;

- проводити загартувальні процедури, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм;

- забезпечувати достатню рухову активність;

-Організовувати збалансоване, збагачене вітамінами харчування та раціональний питний режим.

 

освітні завдання:

- узагальнювати, закріплювати та розширювати уявлення про навколишній світ та себе самих;

- удосконалювати набуті впродовж навчального року вміння та навички;

-  збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних видів специфічної дитячої діяльності – ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо.

      Перспективне та календарне планування освітньої роботи у літній період здійснюють відповідно до тих самих вимог, що й упродовж навчального року. Проте, складаючи план, слід враховувати специфіку організації та зміст освітньої роботи з дітьми у літні місяці (максимальне перебування дітей на свіжому повітрі, наявність зведених різновікових груп, посилена увага до проведення загартувальних процедур тощо.)

         

         У календарному плані відображають зміст освітнього процесу з групою дітей на кожний день. При цьому вихователю необхідно забезпечити чергування спокійної та активної діяльності, правильний розподіл фізичного, психічного навантаження та відпочинку протягом усього дня. З цією метою у календарних планах освітньої роботи вихователь має передбачити на щодень раціональне поєднання різних видів і форм проведення організованої і самостійної (ігрової, рухової, пізнавальної, трудової, комунікативно-мовленнєвої, художньої та ін.) діяльності дітей.

 

            Ранковий прийом є найсприятливішим часом для введення дітей у загальний ритм життя дошкільного закладу, створення радісного настрою.

У ранковий час доцільно планувати і проводити:

- індивідуальну роботу;

- бесіди на морально-етичні та загально пізнавальні теми з невеликою

 групою дітей;

- ігрову діяльність (сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні,   

 дидактичні, рухливі ігри малої і середньої рухливості);

- спостереження за об’єктами та явищами довкілля;

- трудові доручення і чергування;

- роботу з прищеплення культурно-гігієнічних навичок;

- Різні види самостійної діяльності дітей (образотворча, художньо-мовленнєва, рухова тощо).

 

У літній період слід забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі. При цьому послідовність та тривалість різних видів діяльності слід змінювати, зважаючи на погоду, характер попередньої та наступної діяльності, вік, інтереси і потреби вихованців.

 

увага!Перебування дітей на свіжому повітрі скорочується або не допускається за несприятливих погодних умов, зокрема таких, як:

-  сильний вітер;

-  температура повітря вище + 35º С у затінку;

- злива, гроза.

 

У першій половині дня, після сніданку, з дітьми проводять організовану навчально-пізнавальну діяльність у формі занять різного спрямування:

- з фізичного розвитку;

- з пізнавального розвитку;

- з комунікативно-мовленнєвого розвитку;

- з художньо-естетичного розвитку.

 

Плануючи заняття, необхідно зазначати їх освітній напрям, тему, мету або програмовий зміст (освітні завдання), необхідний матеріал та спеціальне обладнання, хід у вигляді плану. У літній період заняття  по можливості слід проводити на свіжому повітрі. Їхню тематику, кількість, тривалість, періодичність визначають залежно від вікової групи дітей та конкретної освітньої мети.

 

Основний час прогулянок слід відводити різноманітній ігровій діяльності дітей, використовуючи всі види ігор (сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, театралізовані, дидактичні, рухливі).

 

На прогулянках у першій і другій половині дня обов’язково слід проводити рухливі ігри, зокрема ігри з елементами спорту. Варто не лише пропонувати дітям знайомі ігри, а й розучувати з ними нові. До цих ігор необхідно залучати всіх дітей групи. Вихователю слід пам’ятати, що активна участь у рухливій грі без примусу створює у дітей радісний настрій та сприяє досягненню педагогічної і оздоровчої мети гри. У спеку, при занадто високій температурі повітря, рухливі ігри необхідно замінювати на більш спокійні види діяльності дітей (ігри з водою, з природними матеріалами тощо).

 

У календарному плані в І половину дня також варто передбачити:

- загартувальні процедури з використанням стаціонарного і виносного обладнання на майданчиках – тіньових навісів, надувних басейнів, індивідуальних килимків тощо;

- спостереження за предметами, явищами навколишнього світу та екскурсії у природу, аптеки, бібліотеки, магазину тощо;

- створення умов для самостійної діяльності дітей (ігрової, рухової, музичної, образотворчої, театралізованої, пізнавальної, пошуково-дослідницької тощо);

- залучення дітей до різних видів колективної трудової діяльності (з усією групою або з підгрупами), індивідуальних та групових доручень, зокрема:

-  прибирання групової кімнати;

-  ремонт книг, посібників, настільно-друкованих ігор тощо;

-  прання лялькової білизни, носовичків, стрічок;

-   виготовлення іграшок-саморобок;

-   праця у природі (на майданчику, у садку, квітнику, нагороді).

-  різні розваги, зокрема:

-   фізкультурні розваги (два рази на місяць);

-   ляльковий, настільний та інші види театру;

-   дитячі концерти;

-   музичні та літературні дозвілля;

-   інсценування літературних творів.

-   індивідуальну роботу з окремими вихованцями чи роботу з підгрупами по двоє –четверо дітей за різними змістовими напрямами педагогічної діяльності (при плануванні варто зазначати імена дітей, напрям роботи);

- дитячий туризм та фізкультуру на повітрі.

 

Дитяча діяльність в ІІ половину дня планується з урахуванням змісту всієї діяльності дітей протягом дня. Тут доцільно планувати ті види діяльності, що за змістом сприяли б узагальненню, уточненню та закріпленню знань і вмінь, яких діти набули протягом дня, зокрема такі, як:- спостереження;

   - творчі та дидактичні ігри;

   - колективна праця та доручення;

   - фізичні вправи та рухливі ігри малої і середньої рухливості;

   -  ндивідуальна робота.

 

Отже, підводячи підсумки варто зазначити, що дотримання методичних вимог щодо планування освітньої роботи та організації життєдіяльності дітей улітку, ефективне використання оздоровчих сил природи дасть змогу педагогам створити необхідні умови для зміцнення здоров’я та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку.

 

 

 

 

 
 

nbsp;